top of page
Ståle Solbakken
Foto:TV2
apostrof.png

Det er viktig at fotballfamilien viser sin solidaritet med det ukrainske folket. Jeg oppfordrer alle til å støtte innsamlingsaksjonen «Fotball for Ukraina» som samler inn penger til humanitære formål i Ukraina


Ståle Solbakken landslagssjef herrer A

The war in Ukraine affect us strongly through media. It is hard to watch. When I can contribute positively to support, I’m happy to do so. I encourage you to support the fund raising campaign “Football for Ukraine”.

 

Hege Riise, manager Norwegian

National Team for women

Hege Riise

Krigen i Ukraina får vi nært via medier. Det er vondt å se på. Når jeg kan være med på noe positivt for å støtte opp, vil jeg gjerne gjøre det.  Jeg oppfordrer deg til å støtte innsamlingsaksjonen «Fotball for Ukraina»

Hege Riise, landslagssjef, kvinner A

Foto: Bildbyrån
apostrof.png

Fotball for Ukraina

Vipps Logo

791259

Kontonummer              3730 07 54172

Kontonummer            3730 07 54172

Fotball for Ukraina er støttet av

Norges Fotballforbund, NFF

NFF logo

Fotballpresident Lise Klaveness

26.-28. januar 2023 var ukrainske fotballspelarar i Norge og Sogn for å delta i den årlege cupen for fotballveteranar. (www.veterancup.no) Spelarane har vore, og er framleis, involvert i krigen på ulike måtar. Ein er soldat og fleire har vore frivillige for hæren i Donetsk og Kherson. Keeperen som skulle komma vart skada i krigen og ligg no på sjukehus. Dei fekk alle løyve til å reisa til Norge for å vera med å formidla den vanskelege situasjonen landet er i.

 

I samband med dette arrangementet vart innsamlingsaksjonen «Fotball for Ukraina» gjennomført. Aksjonen er uttrykk for ei hjelpande hand frå den internasjonale fotballfamilien til eit land og folk i naud. Aksjonen held fram utover 2023.

 

Støtt aksjonen du og ! Send pengar i dag til kontoen over.

Pictures from the war in Ukraine
  • Innsamlingsaksjonen er støtta av Norges Fotballforbund 

  • Alle innsamla midlar går til humanitære formål i Ukraina i samarbeid med norske hjelpeorganisasjonar som allereie er etablert i landet. Straumaggregat, mat og kle er døme på kva innsamla midlar vert brukt til.

  • Innsamlingsaksjonen har Sogn Sparebank (www.sognbank.nosom bankforbindelse, Økonomiservice AS som rekneskapskontor og PwC som revisor. Innsamlingsaksjonen vert gjennomført i samsvar med reglar som gjeld for innsamlingsaksjonar i Norge.

  • I samband med innsamlingsaksjonen vart det arrangert ein solidaritetskonsert i Sogn 26.januar 2023. Representantar frå det offisielle Ukraina og Norge var til stades på konserten. 

 

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med leiar for innsamlingsaksjonen

Rolf Jerving, +47 90 84 38 38rolf.jerving@gmail.com

Pictures from the war in Ukraine
bottom of page