top of page
Ståle Solbakken
Foto:TV2
apostrof.png

Det er viktig at fotballfamilien viser sin solidaritet med det ukrainske folket. Jeg oppfordrer alle til å støtte innsamlingsaksjonen «Fotball for Ukraina» som samler inn penger til humanitære formål i Ukraina


Ståle Solbakken landslagssjef herrer A

The war in Ukraine affect us strongly through media. It is hard to watch. When I can contribute positively to support, I’m happy to do so. I encourage you to support the fund raising campaign “Football for Ukraine”.

 

Hege Riise, manager Norwegian

National Team for women

Hege Riise

Krigen i Ukraina får vi nært via medier. Det er vondt å se på. Når jeg kan være med på noe positivt for å støtte opp, vil jeg gjerne gjøre det.  Jeg oppfordrer deg til å støtte innsamlingsaksjonen «Fotball for Ukraina»

Hege Riise, landslagssjef, kvinner A

Foto: Bildbyrån
apostrof.png

Fotball for Ukraina

791259

Kontonummer              3730 07 54172

Kontonummer            3730 07 54172

Fotball for Ukraina er støttet av

Norges Fotballforbund, NFF

NFF logo

Fotballpresident Lise Klaveness

26.-28. januar 2023 var ukrainske fotballspelarar i Norge og Sogn for å delta i den årlege cupen for fotballveteranar. (www.veterancup.no) Spelarane har vore, og er framleis, involvert i krigen på ulike måtar. Ein er soldat og fleire har vore frivillige for hæren i Donetsk og Kherson. Keeperen som skulle komma vart skada i krigen og ligg no på sjukehus. Dei fekk alle løyve til å reisa til Norge for å vera med å formidla den vanskelege situasjonen landet er i.

 

I samband med dette arrangementet vart innsamlingsaksjonen «Fotball for Ukraina» gjennomført. Aksjonen er uttrykk for ei hjelpande hand frå den internasjonale fotballfamilien til eit land og folk i naud. Aksjonen held fram utover 2023.

 

Støtt aksjonen du og ! Send pengar i dag til kontoen over.

Pictures from the war in Ukraine
  • Innsamlingsaksjonen er støtta av Norges Fotballforbund 

  • Alle innsamla midlar går til humanitære formål i Ukraina i samarbeid med norske hjelpeorganisasjonar som allereie er etablert i landet. Straumaggregat, mat og kle er døme på kva innsamla midlar vert brukt til.

  • Innsamlingsaksjonen har Sogn Sparebank (www.sognbank.nosom bankforbindelse, Økonomiservice AS som rekneskapskontor og PwC som revisor. Innsamlingsaksjonen vert gjennomført i samsvar med reglar som gjeld for innsamlingsaksjonar i Norge.

  • I samband med innsamlingsaksjonen vart det arrangert ein solidaritetskonsert i Sogn 26.januar 2023. Representantar frå det offisielle Ukraina og Norge var til stades på konserten. 

 

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med leiar for innsamlingsaksjonen

Rolf Jerving, +47 90 84 38 38rolf.jerving@gmail.com

Pictures from the war in Ukraine
bottom of page